?

Log in

No account? Create an account

February 21st, 2025

 Ця стаття змінила і моє життя, і мою професію. У 1994 році співробітниця, Людмила Миколаївна, попросила зробити комп’ютерний набір статті її чоловіка, Павла Олександровича Максимова. Чоловік її був лікарем від Бога, а у вільний час захоплювався палеографією, мистецтво- та літературознавством. В статті досліджувалися буковинські пісні і доводилось їхнє не фольклорне, а авторське походження. Це дозволило зробити атрибуцію цих пісень як творів галицько-буковинської літературної школи XII–XIII ст., відомої по таких шедеврах, як "Слово о полку Ігоревім", "Молєнiє Да­­нiї­ла Заточника”", "Слово про загибель Руської землі". Тобто цим пісням по 800 років, і вони збереглися в народній пам’яті без спотворень.  Це настільки мене вразило, що я пішов знайомитися з Павлом Олександровичем. Нажаль, тоді в Україні був повний занепад видавничої справи, надрукувати це десь в часописі було не реально, а дві сторінки в університетському віснику коштувало торбинку купоно-карбованців. І тоді я вирішив видавати свій науковий гуманітарний альманах. Назвали ми його «Галицько-буковинським хронографом». Перше число вийшло в кінці 1996 року, де, власне, і було надруковане це дослідження, а в 1997 році я заснував власне видавництво і звільнився з СКБ.
мпа.jpg

П. О. Максимов
УДК 418.1:398.87                     
Галицько-буковинська лiтературна  школа
 ХII–ХIII ст.
Галицька держава ХII–ХIII ст. була визначним центром європейської культури. Саме тут iснувала лiтературна школа, що мала у своєму доробку такi вiдомi шедеври, як “Молєнiє Да­­нiї­ла Заточника”, “Слово про загибель Руської землi” i “Сло­во о полку Iгоревiм”. Лiтературнi осередки мiстилися не тiль­ки в Галичi, але й на Буковинi та у Молдовi. Подальша iсто­рич­на доля цих земель склалася по-рiзному. Отож, щоб не втратити пам’ять про те, що багато творiв було написано i збе­ре­же­но не тiльки на Галичинi, але й на Буковинi, а також з огляду на ви­значний внесок су­час­них буковинських фiлологiв та iсторикiв  у до­слiд­ження галицької культурної спадщини цiй лiтературнiй школi було надано назву галицько-буковинської. Зараз корпус творiв, галицько-буковинське походження яких науково дове­де­но, скла­дає 23 назви. Зауважимо також, що цi пам’ятки збереглися не тi­ль­ки у рукописах, але i як фольклорнi твори лiтературного по­ход­­жен­ня. Звичайно, подання кожного з цих шедеврiв потребує науково обґрунтованої атрибуцiї i тексто­ло­гiчної розвiдки. Маємо намiр послiдовно ознайомити  читача з цими перлинами галицької культурної спадщини.
I. Буковинськi iсторичнi пiснi  епохи князя
Володимира Ярославовича Галицького
(1187–1198 рр.)
“Ой мала мати одного сина”.1
У творi йдетьсяRead more...Collapse )

Profile

tretyak_igor
подорожі позбавляють від ілюзій
Website

Latest Month

June 2018
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel